Διατροφή – Διαμονή:

Στο πεδίο θα υπάρχει καντίνα οπού θα ικανοποιήσει και το πιο απαιτητικό γευστικά συμμετέχοντα. Επιτρέπεται στους συμμετέχοντες εάν θελήσουν να έχουν μαζί τους είδη προς κατανάλωση. Απαγορεύεται  αυστηρά το ανάμμα φωτιάς.

Η διαμονή θα γίνει εντός του πεδίου σε σκηνές που παρέχονται από την διοργάνωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *