Πρόγραμμα Συνάντησης.

Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί βάσει των δρομολογίων και των αφίξεων στο νησί. Θα αποσταλεί e-mail στους συμμετέχοντες μόλις έχουμε update.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *