Έγγραφη

Πληρότητα θέσεων:
Ελεύθεροι Δημοκρατικοί 100%
Αυτοκρατορικός Στράτος 100%


Οι έγγραφες είναι πλέον κλειστές.


Προσοχή: Το κόστος εγγραφής για την είσοδο στο event ανέρχεται στα 40€.